Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με διόδους

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος:7.02.00

Κεντρικός δέκτης εντολών με θέσεις ωρομετρητών, με ενδεικτικές λυχνίες για κάθε διαμέρισμα.Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου λειτουργίας ΟΝ-OFF και δυνατότητα να μένει ανοιχτή η οποιαδήποτε τελευταία βάνα της οικοδομής μέχρι η θερμοκρασία να πέσει στους 40⁰C και κλείσει ο κυκλοφορητής.

Οδηγίες Χρήσης

Πίνακες αυτονομίας με Διόδους