Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επέκτασης

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος:

Κεντρικός δέκτης εντολών με θέσεις ωρομετρητών, με ενδεικτικές λυχνίες για κάθε διαμέρισμα.Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου λειτουργίας ΟΝ-OFF και δυνατότητα να μένει ανοιχτή η οποιαδήποτε τελευταία βάνα της οικοδομής μέχρι η θερμοκρασία να πέσει στους 40⁰C και κλείσει ο κυκλοφορητής.

Οδηγίες Χρήσης

Πίνακας αυτονομίας Επέκτασης