Εκτύπωση αυτής της σελίδας

U-20 Ultrasonic

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος:7.01.01

Θερμιδομετρητής ενιαίoυ τύπου (Compact) με αποσπώμενη οθόνη για παροχές από 0,6 έως 2,5m³/h για μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης με αυτονομία (μονοσωλήνιο) ή σε κυκλώματα ζ.ν.χ (μπόιλερ).
Οι αισθητήρες ροής λαμβάνουν σήματα από 2 διαφορετικά σημεία. Ο υπολογιστής μετράει την ταχύτητα ροής χρησιμοποιώντας τη διαφορά χρόνου μεταξύ 2 σημάτων. Λόγω του ότι δεν υπάρχει κινούμενο μέρος στους υπερηχητικούς αισθητήρες, η μηχανική διάρκεια ζωής του αισθητήρα είναι μεγαλύτερη από τον αισθητήρα μηχανικής θερμότητας.
Παράλληλη καταγραφή καταναλώσεων θέρμανσης. Δυνατότητες επικοινωνίας M-Bus,impulse για μεταφορά δεδομένων.

Οδηγίες Χρήσης

Ηλεκτρονικός Θερμιδομετρητής general με υπέρυθρες