Εκτύπωση αυτής της σελίδας

GT51-GTV51 General

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος:3.01.03

  • Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε θερμαντικού σώματος ξεχωριστά και επομένως του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα.
  • Όταν ο χώρος έχει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματά αυτόματα η παροχή θερμότητας από το θερμαντικό σώμα.
  • Όταν ο χώρος δεν έχει την επιθυμητή θερμοκρασία ξεκινά αυτόματα η παροχή θερμότητας στο θερμαντικό σώμα.
  • Κάθε ένδειξη στη θερμοστατική κεφαλή αντιστοιχεί σε διαφορετική θερμοκρασία χώρου.
  • Εύκολος χειρισμός της θερμοστατικής κεφαλής λόγω εργονομικού σχεδιασμού.
  • Για τη σωστή λειτουργία των θερμοστατικών κεφαλών, οι κεφαλές δεν πρέπει να καλύπτονται.
  • Όταν αερίζουμε τους χώρους θα πρέπει να βάζουμε την κεφαλή στο μηδέν.

Οι θερμοστατικοί διακόπτες είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας χώρου οι οποίοι λειτουργούν αυτόματα στραγγαλίζοντας τη ροή του νερού του δικτύου θέρμανσης. Οι συχνότεροι τύποι των θερμοστατικών διακοπτών που χρησιμοποιούνται είναι ο ίσιος και ο γωνιακός.

Οδηγίες Χρήσης

GT51-GTV51 General