Εκτύπωση αυτής της σελίδας

GT 51 General

Περιγραφή

Κωδικός Προϊόντος:3.01.01

  • Χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε θερμαντικού σώματος ξεχωριστά και επομένως του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένα.
  • Όταν ο χώρος έχει την επιθυμητή θερμοκρασία σταματά αυτόματα η παροχή θερμότητας από το θερμαντικό σώμα.
  • Όταν ο χώρος δεν έχει την επιθυμητή θερμοκρασία ξεκινά αυτόματα η παροχή θερμότητας στο θερμαντικό σώμα.
  • Κάθε ένδειξη στη θερμοστατική κεφαλή αντιστοιχεί σε διαφορετική θερμοκρασία χώρου.
  • Εύκολος χειρισμός της θερμοστατικής κεφαλής λόγω εργονομικού σχεδιασμού.
  • Για τη σωστή λειτουργία των θερμοστατικών κεφαλών, οι κεφαλές δεν πρέπει να καλύπτονται.
  • Όταν αερίζουμε τους χώρους θα πρέπει να βάζουμε την κεφαλή στο μηδέν.

Οδηγίες Χρήσης

GT 51 General